Markası: 0
✦ Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren ariyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500) m2/gr) sahip bir malzemedir. Aktif karbon filtrenin verimliliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özelikleri ve suyun filtrasyon hizinı doğru seçilmiş olması belirler.
Suyun artlmas esnasinda f ltrasyon mekanizmasınin yanında apsorbisyon mekanizmasıda işlem yapmaktadır. Bu sebeple aktif karbon filtreler fizikokimyasal arıtma yapan sistemlerdir. Insan müdehalesine gerek duymaksızın tam otomatik çalışır. Günde 15-20 dakika süreyle otomatik ters yikama işlemini yapan aktif karbon filtre bu şekilde kendisini yeniler. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa, bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.
Teklif İsteyin
Güvenlik Kodu