Kullanılan Mineraller: Reçine, Aktif Karbon, Dolamit, Silifoz, Tablet Tuz, Aktif karbon, Antrasit, Antiskalant, Kuartz Kum, Mixbed Reçine, Toz Klor. 
 
Minerallerin açıklamalarını aşağıda detaylı bilgilerde bulabilirsiniz.
Teklif İsteyin
Güvenlik Kodu
Reçine: Su içerisinde çözünen, kalsiyum ve magnezyum iyonları suyun sertliğini belirler. Kalsiyum ve ve magnezyum iyonlarının tutulması iyon değiştirici katyolik ile reçine yapılır.

Aktif Karbon: Eriyiklerde renk ve koku yapan bileşikleri tutması ve yakalaması için, ısı ve rutubet etkisine maruz bırakılan, çok ince toz halinde, siyah renkli organik bir maddedir.

Dolamit: Suyun mineral dengesini yeniden kazandırmak amacı ile kullanılan kalsiyum karbonat içerikli mineraldir. Genellikle ters ozmos sonrasında, suya insan sağlığı için gerekli minerallerin kazandırılması ve pH dengesinin sağlanması için kullanılmaktadır.

Silifoz: İçme suyu ve endüstriyel su tesisatlarınız için ekonomik ve güvenilir bir su şartlandırma sistemidir

Tablet Tuz: Suyun yumuşatılmasında yardımcı olan reçinenin doyması durumunda tablet tuz (sodyum klorür) ile yıkanılarak reçinenin yeniden kullanıma hazır hale gelmesini sağlar.

Aktif karbon: hindistan çevizi kabuğu, odun ve kömüre dayalı olarak üretilir. Sudaki organik maddeleri ve serbest kloru almak için kullanılır. Suyu tat, koku ve renk bakımından iyileştirir.

Antrasit: Askıda katı maddeler olarak adlandırılan, suda çözünmeyen kum, çamur ve tortuların giderilmesi, içme sularında okside edilmiş, demir ve mangan giderilmesi ve kazanlarda, silis kaçağının önlenmesi için kullanılır. Antrasit sayesinde su berraklaşır.

Antiskalant: Ön arıtmadan gelen suyun ters ozmoz membranlarına girişinden önce dozlanan bir kimyasaldır. Kalsiyum (Ca++) , magnezyum (Mg++) ve bikarbonat (HCO3) iyonlarının reaksiyona girmesini engeller ve membranlarda çökelti oluşumunu engeller.

Kuartz Kum: Filtrasyon sistemlerinin iç dolgu malzemesi olarak kullanılır. Kum askıda katı maddelerin ve bulanıklığının giderilmesi amacıyla, değişik granülasyonlarda çok katmanlı olarak kullanılır.

Mixbed Reçine: Su yumuşatma sistemlerinde kullanılan rejenerasyonu olmayan, kullan-at şeklinde kullanılan, osmoz sistemlerinden sonra kullanıldığında 0 microsiemens iltetkenliğinde saf su elde edilebilen reçine tipidir.

Toz Klor: Havuz suyu dezenfeksiyonunda kullanılır. Bakterileri kısa sürede öldürür, virüsleri etkisiz hale getirir, yosunlaşmayı önler, dip yosunları da giderir.